Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. Waarbij gevoegt, Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederlands gebruijk. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Author

Year of Publication

1817

Publisher

Product Number

11555

350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11555 BIJBEL Category:

(4) 283 folia, Origineel Leer, 12° (Band wat geschaafd, op de binnenzijde van het voor- en achterplat staat in handschrift: T vd Gaag.