Het Nieuwe Testament, ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal, gehouden in de Jaren 1618. en 1619. te Dordrecht. Waarbij gevoegt, Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederlands gebruijk. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

6.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11958 BINDING | NT Categories: , , Tags: ,

375, 423, 320, 100 (4) p. Origineel donkerblauw fluweel met een gouden slot en goud-op-snede, 8° 16 x 9,5 x 6 cm. (Het fluweel van de band is op de knepen gerepareerd, vernieuwde schutbladen.) De binnenzijde van de klem is gegraveerd met de initialen N.v.H. 1859. Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen, Gezangen en de formulieren. Donkerblauwe fluwelen band met bewerkt goudbeslag, bestaande uit een rijkelijk bewerkte zware sluiting en twee gouden hoekranden. De sloten gemerkt. Een opvallend en sierlijk exemplaar.

375, 423, 320, 100 (4) p. Contemporary dark blue Velvet with a fine golden clasp, two corner pieces, and gilt-edged text block, 8° 16 x 9,5 x 6 cm. (The spine is neatly repaired, renewed endpapers with the preservation of the original free endpapers.)

The inner side of the clasp is engraved with the initials N.v.H. 1859. Dutch church book containing the New Testament in the States Translation, the Psalms, Hymns, and the forms. Fine dark blue velvet binding with decorated golden fittings, consisting of a richly decorated clasp and two corner pieces. The clasp is marked.

An eye-catching and refined copy.