Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken Des Nieuwen verbondts onzes Heeren Iesu Christi door Last van de H. M. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. en de 1619. tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lof-Zangen: Uyt de Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset, door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

SKU: 9964 N.T./DATHENUS, PETRUS Category: Tags: , , , ,

2 werken in 1 band, (gegraveerde titelpagina, 1) 184 folia., (700) 132 p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, 2 zilveren kettingklampen met een zilveren ketting van ca. 1 meter lang, goud op snede en geciseleerd boekblok, 12° H. 18 x L. 11,5 x D. 7,5 cm. (Het boekblok is licht gebruind, plaatselijk wat donkerder, het zilverwerk is schoongemaakt en de ringetjes van de kettingklamp van het achterplat en de ketting zijn vakkundig vernieuwd. De binnenzijde van de onderste klamp is gegraveerd met de letters S.P. Kettingbijbel met daarin het Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen -met noten- van Petrus Dathenus en de Formulieren. Bijzonder is dat in deze uitgave alle verzen van de Psalmen en Gezangen op noten zijn gesteld. Het kerkboek is gebonden in een gaaf en origineel donkerbruin leren bandje voorzien van zilverwerk en een vergulde snede. Een mooi en compleet exemplaar.)