Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door last van de hoog mogende heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Ende volgens ‘t besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche getrouwelick overbesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Françoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack der Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gesteld: na de Correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren ende Gebeden der Gereformeerde Kercken.

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10514 BIJBEL | N.T. | Dathenus, Petrus Category: Tags: ,

(3) 172 folia., 453 (3), 88 p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, goud op snede en geciseleerd boekblok, 8° 15,5 x 9,5 x 4,5 cm. (Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen van Petrus Dathenus, Gezangen en formulieren. Zwart-leren bewerkte band voorzien van twee grote zilveren sloten. De sloten zijn vormgegeven met florale motieven waarbij de aanzetstukken zijn opengewerkt. De sloten zijn waarschijnlijk van Duitse herkomst en zijn vervaardigd rond 1850.)

(3) 172 folia., 453 (3), 88 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, gilt-edged and gauffered text block, 8° 15,5 x 9,5 x 4,5 cm. (Dutch church book containing the New Testament in the States Translation, the Psalms of Petrus Dathenus, Hymns and forms. Black leather binding decorated with two large silver clasps. The clasps are decorated with a floral design, the hasps with a cut-out design. The silver work is probably made in Germany around 1850.)