Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Door last Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in Onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: En Door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Author

,

Year of Publication

1774 – 1775

Publisher

Product Number

10513

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10513 BIJBEL | N.T. Category: Tags: ,

(1) 146, 132 (34) folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag en goud-op-snede, 8° 15 x 8,5 x 3,5 cm. (Boekblok gebruind, de klem van het bovenste slot is gegraveerd met het initiaal J. en het onderste slot met het jaartal 1768. Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en Gezangen en formulieren. Donkergroene band met subtiele goud-bestempeling op de rug en de randen van de platten en rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting en 4 hoeken en een centraal ornament op het voor- en achterplat. Het zilverwerk is vormgegeven met een motief van uitgesneden ranken rond een glad medaillon. De sloten zijn waarschijnlijk vervaardigd te Amsterdam, ca. 1775.)

(1) 146, 132 (34) folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged text block, 8° 15 x 8,5 x 3,5 cm. (Text block browned, the inner-side of the top clasp is engraved with the initial J. and the bottom clasp with the year 1768. Dutch church book containing the New Testament in the States Translation, the Psalms, Hymns and the forms. Dark green leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and 4 corner-pieces and a central ornament for both the front and back cover. The silver fittings are shaped with a cut-out design of vines around a medallion. The clasps are probably made in Amsterdam, ca. 1775.)