Het Nieuwe Testament, ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Door last Van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, Uyt de Oorspronckelicke Griecksche Tale in Onse Nederlantsche getrouwelick overgesett: En Door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert.

Author

,

Year of Publication

1792

Publisher

Product Number

12398

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12398 BIJBEL | N.T. Category: Tag:

(1) 272 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag en goud-op-snede, 8° 17,5 x 11,5 x 3,5 cm. De klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen T. B. Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de Statenvertaling. Donkerbruine band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting. Het zilverwerk is vormgegeven met een motief van uitgesneden ranken rondom een ovaal figuur in het midden. Fraai exemplaar.

(1) 272 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings, and a gilt-edged text block, 8° 17,5 x 11,5 x 3,5 cm. The inner side of the top clasp is engraved with the initials T.B. Dutch church book containing the New Testament in the States Translation. Dark brown leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp. The silver fittings are shaped with a cut-out design of vines around an oval figure. Fine copy.