Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door Last vande Hoog- Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en Volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke Talen in onse Neder-landtsche Tale getrouwelick Overgeset. WITH: De CL Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismo, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken. WITH: Onderwys in de Christelyke Religie, Gestelt by Vragen en Antwoorden, Na de Belydenis Der Remonstrants Gereformeerde Christenen. Mitsgaders, Des selfs Formulieren en Gebeden.

6.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 201602 N.T./DATHENUS, PETRUS/PRAEVOSTIUS, BARTHOLOMEUS Category: Tags: , , , , , ,

(engraved frontispiece) n.p., (4) 68 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 2 golden clasps, 4 golden hinges and gilt-edged text block, 8-12° H. 14 x L. 8 x W. 3 cm. (Slightly loose in the binding. Lacks the forms behind the psalmes. Dutch church book containing the States Translation of the New Testament, the Psalms -with musical notation- of Petrus Dathenus and the catechetical work by Bartholomeus Praevostius, 1587-1669. This edition of the work by Praevostius is the only known copy worldwide. Remarkable is that the quires of the New Testament and the Psalms are alternately counted in eights and tens. Attractive binding bound in black with ochre coloured flamed tortoiseshell with two 20 carate golden clasp and 4 hinges. The clasps, hasps and joints on the spine are identically decorated with a cut out filigree pattern.)