Het Nieuwe Testament ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi. Door last van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden tot Dordrecht in de Iaren 1618. en 1619 […]. WAARBIJ: De Psalmen des Profeten Davids. Met eenige andere liederen, door Petrus Datheen. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden.

Author

,

Year of Publication

1669/1672

Publisher

Product Number

11845

1.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11845 BINDING | NT Categories: , , ,

(gegraveerde titelpagina) 99 folia, z.p., 38 p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, met goud op snede boekblok, 8° (zijkanten kneep deskundig gerestaureerd. De titelpagina van de Psalmen is rechtsboven gerepareerd, de ontbrekende tekst is vervangen in handschrift.) Fraaie, en onbekende uitgave van het Nieuwe Testament in Statenvertaling. Aantrekkelijke band gebonden in bruin leer, rijkelijk versierd met goudopdruk op zowel de platten als de rug met een motief van bloemen en ranken.

(engraved titlepage) 99 folia, n.p., 38 p. Contemporary Leather with 5 raised bands, decorated with gold and gilt-edged text block. (the spine end is expertly restored. Beautiful, and unknown copy of the New Testament in States Translation. Attractive binding bound in brown leather and richly decorated with gold on both the boards and the spine with a design of flowers and vines. The edition of the New Testament is not in NCC/Worldcat.