Het Nieuwe Testament ofte alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Iesu Christi door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluyt van de Sinode Nationaal gehoude, tot Dordrecht in de jaren 1618. ende 1619, Uyt de Oorspronckelycke Griexsehe Taal in onse Neder-landtsche getrouwelyck overgset ende door gemeene ordere der Kercke van druck-fouten verbetert. WITH: De CL. Psalmen des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen, Uyt den Francoyschen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum, En tot gemack des Sangers, de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, na de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw, Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren, en Gebeden der Gereformeerde Kercke.

9.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12328 BIJBEL | NT | Petrus Dathenus | Jan Luiken Categories: , , , Tags: ,

2 werken in 1 band, n.p., n.p., 162 p. Geborduurde band, twee zilveren sloten, goud op snede en het boekblok geciseleerd, 12°. H. 15 x B. 8.5 x D. 4.2 cm. Prachtig, decoratief gebonden exemplaar, van een Nederlands kerkboek met daarin de Psalmen van Datheen, de Catechismus en de Formulieren. De band is voorzien van borduursel uit de tijd met bloem- en ruitvormige versieringen in de kleuren rood, groen en beige. Het boekblok is aan alle zijden fraai geciseleerd. Daarnaast is het boek voorzien van twee zilveren sloten met florale motieven, waarvan in de bovenste klamp aan de binnenzijde de initialen ‘L.J.’ gegraveerd zijn, welke initialen ook op het laatste schutblad in potlood geschreven staan. De rijk versierde sloten en sluitingen zijn waarschijnlijk in 1792 gemaakt door de Amsterdamse zilversmid Willem Greving (actief 1764 – vóór 1811). In het boek zijn 32 origineel handgekleurde prentjes bijgebonden, allen door Jan Luiken vervaardigd, en genomen uit de tweede serie van Bijbelprenten die in 1712 voor het eerst werden uitgegeven. De kleuringen van alle prentjes zijn door één hand vervaardigd waarbij gebruik gemaakt is van veel verschillende kleuren zoals rood, blauw en geel. (Borduurwerk beschadigd op de beide knepen en de boven-en onderzijde van de rug, schutbladen voor- en achterin gevlekt.) Zie voor de prentenserie: Poortman, Bijbel en Prent IIa, pag. 126-132.

Two works in one binding, n.p., n.p., 162 p. Contemporary embroidered binding, two silver clasps, gilt-edged and gauffered text-block, 8°. H. 15 x W. 8.5 x D. 4.2 cm. Dutch church book, containing the New Testament, The Psalms, and the Forms. Charming 18th-century embroidered binding with elaborately tooled silver clasps and catches. The upper clasp shows the initials ‘L.J.’ on the inner side. The clasps and catches are most likely executed in 1792 by the Amsterdam silversmith Willem Greving (active 1764 – before 1811). Bound in the book are 32 contemporay hand-coloured engravings with biblical scenes all made by Jan Luyken, and taken from the second series of Bible prints first published in 1712.

The colouring of all the engravings was done by one person, using many different colors such as red, blue, and yellow.
A beautiful and unique copy with all engravings by Jan Luyken.
(Embroidery slightly damaged on joints, some plates slightly loosening, inner blank margin a bit stained in places).