Het Nieuwe Testament Ofte alle Boecken des Nieuwen Verbonds Onses Heeren Jesu Christi. Door Last Vande Hoog Moog: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden en Volgens t’Besluyt vande Sinode Nationael gehouden inde jaren 1618 en 1619. Uyt de Oorspronkelyk in onse Nederlantsche Taal getrouwelyk overgeset. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Catechismus, ofte Onderwijsinge in de Christelijke Leere, Die in de Kerken ende Schoolen der Nederlandsche Gereformeerde Kerken geleert wordt. Mitsgaders de Belijdenisse des Geloofs, ende de Liturgie der selver Kerken.

Author

, ,

Year of Publication

1746/1777

Publisher

Product Number

12184

12.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12184 BINDING | BIBLE | V.O.C. Categories: , , Tag:

A superb and well-preserved copy of a V.O.C. binding commissioned and gifted by the chamber of Middelburg. The V.O.C. (Dutch East India Company) was active from the year 1602 to 1800 and was the most successful trade organization of the seventeenth and eighteenth centuries. Books for the ship’s chest and chaplains must have been provisioned chiefly by the Amsterdam chamber because very few Amsterdam VOC-M bindings have turned up. And those which have turned up almost all have been copies of Ursinus’ Schatboek. It is noteworthy that the letter M for Middelburg is used instead of Z for Zeeland. Literature: Landwehr, VOC p.XXIX (ill.) and XXVII