Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onzes Heeren Jezus Christus. Op Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619. WAARBIJ: Het boek der Psalmen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11467 BIJBEL | N.T. | Psalmen Category: Tags: , ,

371, 432, 340, 100 (4) folia., Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15,5 x 9 x 5,5 cm. (De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de letters A BM. Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen, de Evangelische Gezangen en de formulieren. Zwart-leren band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting. Het zilverwerk is gegraveerd met een motief van ranken en bloemen en andere motieven. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1861 en zijn gemaakt door Pieter Capoen, werkzaam te Rotterdam rond 1840. Op het eerste schutblad in origineel handschrift: “Dit boek behoort aan Adriana Caljouw geboren 1873. Dina Jacoba Caljouw geboren 23 Mei 1878 overleden 22 October 1925”.)