Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619. Uijt de Oorsprongkelijke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelijk overgeset. En Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

Author

,

Year of Publication

1817

Publisher

Product Number

11332

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11332 N.T. | Psalmen Category: Tags: , ,

(3) 270, (2) 398, (10) 834, 90 p. Leer met ribben, zilver beslag en goud-op-snede, 8° 18,5 x 12 x 7 cm. (Samengesteld exemplaar, de band en het beslag zijn van eerdere datum dan de inhoud. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de naam T. Hoek, de binnenzijde van het onderste slot met het jaartal 1748. Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773, de gezangen en formulieren. Alle verzen van de psalmen en gezangen zijn op noten gesteld. Gebonden in een bewerkte zwart-leren band, versierd met zilveren beslag bestaande uit 8 hoekstukken en 2 sloten. Het beslag is vormgegeven in een klassiek motief met kelken, waaiers en geometrische vormen. Het beslag is gemerkt met de jaarletter van 1745/1746 en het stadswapen van Hoorn.)