Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619, tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus en de Formulieren.

1.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11557 BIJBEL | N.T. Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina) 184, z.p., folia., 35, z.p. Origineel Leer met ribben, sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15 x 9 x 4,5 cm. (De binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen I.G.S., de binnenzijde van het onderste slot met de initialen A.G.O. Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en 20 gravures. Gebonden in een fraaie groen-marokijn leren bewerkte band voorzien van twee zilveren sloten met opengewerkte florale motieven, en 8 zilveren hoekstukken.)

Contemporary green morocco Leather with ribbed back,decorated with gilt, gilt-edged and gauffred text block, 8° 15 x 9 x 4,5 cm. (The inner-side of the top clasp is engraved with the initials I.G.S. and the bottom clasp with the initials A.G.O.. Attractive Dutch church book containing the New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms interleaved with 20 page-size biblical engravings. The silver fittings are shaped with a cut-out design of flowers.)