Het Nieuwe Testament of Alle Boeken des Nieuwen Verbondts Onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluijt van de Sijnode Nationael, gehouden tot Dordrecht. in de Jaren 1618 en 1619, tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenige Nederlanden. Uit drie Berijmingen, in den jaare 1773, gekooren met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus en de Formulieren.

Author

,

Year of Publication

1789

Publisher

Product Number

11558

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11558 BIJBEL | N.T. Category: Tags: , ,

134, 168 folia, Origineel Leer met ribben, sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 15 x 8 x 3 cm. (De rug is gerestaureerd, beide schutbladen beplakt en vlekkerig. Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773 en de formulieren. Gebonden in een bruin-leren bewerkte band, voorzien van twee zilveren sloten met florale motieven, en 4 zilveren hoekstukken.)

Contemporary Leather with ribbed back, decorated with gilt, gilt-edged and gauffred text block, 8° 15 x 8 x 3 cm. (The spine is skillfully renewed, both endpapers have some foxing. Dutch church book containing the New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Brown leather binding with decorated silver fittings, consisting of two silver clasps and four corner-pieces. The silver fittings are shaped with a design of flowers, made by Thomas Houtsman, Amsterdam, 1738-1790.)