Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk.

Author

, ,

Year of Publication

1851/1851/1885

Publisher

Product Number

12070

2.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12070 BINDING | N.T | Psalms Category: Tags: , ,

3 werken in 1 band, (4) 355, (2) 420, (6) 357 (1), 142 p. Originele Schildpadband met een gouden slot, 20 gouden nagels, 4 hoekstukken en goud op snede boekblok, 8°. H. 13 x B. 8,5 x D. 4,5 cm. (Twee kleine krasjes op het voorplat, één op het achterplat, de bovenzijde van de rug is beschadigd.) Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament, de Psalmen en Evangelische Gezangen. Aantrekkelijke band gebonden in zwart met okerkleurig gevlamd schildpad schild met een gouden slot, 4 hoekstukken en 20 gouden nagels. Het gebruik van het schild van de schildpad als bindmateriaal werd populair in de 17e en 18e eeuw en werd voornamelijk gebruikt voor het binden van religieuze geschriften, kleine Bijbels, gebedenboeken en geschenkboeken voor de gegoede burgerij. Het materiaal werd verkregen van uitheemse zeeschildpadden en was geliefd vanwege het uiterlijk, de glans, en de zeldzaamheid. Minder dan 4 procent van de luxere banden die in Nederland werden gebonden in de 18e eeuw werd in ander materiaal dan leer en perkament gebonden. Deze banden werden gezien als luxer en waren duurder. Dit geldt temeer voor schildpad aangezien de schilden niet op grote schaal werden geïmporteerd, hierdoor bleef het materiaal kostbaar en alleen toegankelijk voor de rijken.

3 works in 1 binding, (4) 355, (2) 420, (6) 357 (1), 142 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with a golden clasp, 20 decorative golden nails, 4 golden corner pieces, and gilt-edged text block, 8° H. 13 x W. 8,5 x D. 4,5 cm. (Some small scratches on the front and back cover. The top of the spine is damaged.) Dutch church book containing the States Translation of the New Testament, the Psalms and Hymns -with musical notation-. Attractive binding bound in black with ochre coloured flamed tortoiseshell with a golden clasp, 20 decorative golden nails, and 4 golden corner-pieces. The use of tortoiseshell as a bookbinding material became popular in the 17th and 18th centuries and was mostly used for binding religious texts, small Bibles, prayer books, and gift books for the wealthy middle class. The material came from exotic marine turtles and was valued due to its beauty, shine, and rarity. -the name tortoiseshell can therefore be misleading because the material has nothing to do with land tortoises-. Fewer than 4 percent of the luxury bindings made in The Netherlands in the 18th century were covered in materials other than leather and vellum. These bindings were regarded as richer and were more expensive. This is considered even more for tortoise shells since the shells were not imported in large amounts, due to this, the material remained expensive and only available for the rich. Literature: Dijstelberge, P. (2011). Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw, p. 69-71 / Noordwijk, B. van (2006). Zondags Zilver. Drie eeuwen versierde kerkboekjes, p. 209-217 / Noordwijk, B. van (n.d.). Boek, band en beslag, p. 23 / Noordwijk, B. van (2013). Zilver voor de Zondag. Boecxkens met Pragtigh Sluytwerck, p. 177-189 / Rijkelijkhuizen, M.J. (2010). Tortoiseshell in the 17th and 18th Century Dutch Republic, p. 96-106 / Storm van Leeuwen, J. (2006).