Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

Author

Year of Publication

1870/1870/1870/1869

Publisher

Product Number

11743

5.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11743 N.T./Psalms Categories: , Tags: , ,

(4) 375, 421 (1), (8) 320 (8), 122 (8), 102 (2) p. Originele Schildpadband met 1 gouden slot, 8 gouden nagels en goud op snede boekblok, 8° H. 15 x L. 10 x W. 5 cm. (Enkele krasjes en schaafplekken op voor- en achterplat, het slot mist 1 klein ornament.) Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament, met daarachter de Psalmen en de Formulieren. Aantrekkelijke band gebonden in zwart met okerkleurig gevlamd schildpad schild met een gouden slot en 8 gouden nagels. Het gouden filigrain slot is uitzonderlijk fraai, de nagels zijn gegoten in een bloemmotief. Het gebruik van het schild van de schildpad als bindmateriaal werd populair in de 17e en 18e eeuw en werd voornamelijk gebruikt voor het binden van religieuze geschriften, kleine Bijbels, gebedenboeken en geschenkboeken voor de gegoede burgerij. Het materiaal werd verkregen van uitheemse zeeschildpadden en was geliefd vanwege het uiterlijk, de glans, en de zeldzaamheid. Minder dan 4 procent van de luxere banden die in Nederland werden gebonden in de 18e eeuw werd in ander materiaal dan leer en perkament gebonden. Deze banden werden gezien als luxer en waren duurder. Dit geldt temeer voor schildpad aangezien de schilden niet op grote schaal werden geïmporteerd, hierdoor bleef het materiaal kostbaar en alleen toegankelijk voor de rijken.

(4) 375, 421 (1), (8) 320 (8), 122 (8), 102 (2) p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 1 golden clasp and 8 decorative golden nails and gilt-edged text block, 8° H. 15 x L. 10 x W. 5 cm. (Some chafing spots and small scratches on the front and back cover. The clasp is missing one small ornament.) Dutch church book containing the States Translation of the New Testament, the Psalms, and Hymns -with musical notation- and the Forms. Attractive binding bound in black with ochre-coloured flamed tortoiseshell with a golden clasp and 8 decorative golden nails. The clasp is beautifully decorated with a cut-out filigree pattern. The nails are shaped like flowers. The use of tortoiseshell as a bookbinding material became popular in the 17th and 18th centuries and was mostly used for binding religious texts, small Bibles, prayer books, and gift books for the wealthy middle class. The material came from exotic marine turtles and was valued due to its beauty, shine, and rarity. -the name tortoiseshell can therefore be misleading because the material has nothing to do with land tortoises-. Fewer than 4 percent of the luxury bindings made in The Netherlands in the 18th century were covered in materials other than leather and vellum. These bindings were regarded as richer and were more expensive. This is considered even more for tortoise shells since the shells were not imported in large amounts, due to this, the material remained expensive and only available for the rich.

Dijstelberge, P. (2011). Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw, p. 69-71 / Noordwijk, B. van (2006). Zondags Zilver. Drie eeuwen versierde kerkboekjes, p. 209-217 / Noordwijk, B. van (n.d.). Boek, band en beslag, p. 23 / Noordwijk, B. van (2013). Zilver voor de Zondag. Boecxkens met Pragtigh Sluytwerck, p. 177-189 / Rijkelijkhuizen, M.J. (2010). Tortoiseshell in the 17th and 18th Century Dutch Republic, p. 96-106 / Storm van Leeuwen, J. (2006).