Het Licht Schijnende in de Duisternisse, Ofte De heylige en salighmakende kennisse der heyliger Schrifture, In Vragen en Antwoorden kortelijck voorgestelt, verklaert ende verdedight. uitgegeven in Hoorn.

Author

Year of Publication

1676

Publisher

Product Number

12583

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12583 Hondius, Jacobus Categories: , Tag:

(7) 1456 (32) p. Origineel Perkament, 8°. Zeldzaam en origineel werk van Jacobius Hondius (1629-1691).

Uitgegeven in Hoorn, wat ook zijn laatste gemeente was. Hij schreef o.a. ook: “Swart register van duysent Sonden” en de prekenbundel “Een waar Christen”. Over “Het Licht Schijnende in de Duisternisse […]” schrijft hij zelf: “Ghy sult hier vinden de gantsche Theologie ofte Godts-geleertheyt, soo in voorstellinge en onderwijsinge van de heylige waerheyt der Schrifture, als in wederlegginge van de tegen-stellingen der valschelijck genaemde wetenschap […]”.