Het leven van Olivier Cromwel, behelsende des zelfs staatkundige en doorslepene handelingen, onmatige heerssucht, overgroote schynheyligheyt en verlokkende welsprekentheyt. Waar door hy desselfs eygen koning en soevereyn Carel de I. buyten eenigh exempel, sijn proces heeft doen maken, ter dood laten executeren, en sigh selfs tot een protector van de vryheyt van Engelandt heeft doen verklaren Alles door Gregorio Leti naeukeuriglyk in’t Italiaans beschreven. De tweede druk, oversien, en met twee vel platen vermeerdert.

Author

Year of Publication

1706

Publisher

Product Number

12309

175,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12309 Leti, Gregorio Category: Tag:

2 delen, (14, portret) 562 (30), 650 (22) p. Origineel Perkament, 8°. (deel 1 vlekkerig, deel 2 schutbladen los) Met totaal 7 gravures in deze tweede druk. Deel 2 heeft in oud handschrift op het tweede schutblad staan: “Behoort: Corn. Stoop. St. Maarten N.H. ten geschenke ontvangen van zijn grootvader G. Vische 8-8-’17.”