Het Huys-Boeck der Armen, Leerende I. Hoe men een goedt Christen sal worden. II. Hoe men leven sal als een Christen, voor Godt, voor sich selven, en andere, in alle betrekkingen, besonder onder de Huys-genooten. III. Hoe men in hoop en vertroosting, als een Christen sterven, en alsoo met Christo in Eeuwigheyd Verheerlijkt worden sal. In klare gemeensame t’Samenspraken tusschen een Leeraar en Leerling. Met een Versoek aan de Landt-Heeren en Rijke Luyden, om dit of eenig ander bequamer Boeck aan hare Bruykers, of Arme Buur-luyden te geven. Uyt het Engels Vertaalt door Henricus van Rhenen. Den Tweeden Druk, oversien en veel verbetert.

Author

Year of Publication

1689

Publisher

Product Number

11908

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11908 Baxter, Richard Category: Tag:

(14, portret) 640 p. Origineel Perkament, 8° (Wormgaatjes in de laatste 4 pagina’s. Licht gebruind.) Op het tweede vrije blad de handtekening van J. Van Walbeeck Anno 1710 en verso: Johan Otto van Olst.