Het Hoogelied van Salomo, Kortelijk verklaard. Onlangs in rijm nagevolgd, en nu vermeerdert met eenige aanteekeningen, en een Aanhangsel, bevattende een verklaring van eenige Profetien, als het lied van Moses, Deut. XXXII. Exod. XV. En eenige Psalmen, mitsgaders een betooging van den Profetischen sin van het Hooglied en Deut. XXXII.

Author

,

Year of Publication

1690

Publisher

Product Number

12386

225,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12386 Lydius, Nicolaus | D' Outrein, Johannes Category: Tag:

(titelprent met verklaring, 36) 168, 208, 209-304 p. Origineel Perkament, 8°