Het Heylige Bruydt-Cieraat der Bruylofts-Gasten des Lams, aan syne Verbondts-Tafel, in een verhandeling van het rechte Gebruyk des H. Avondtmaals, benevens eenige hiertoe behoorende uytgeleesene Predikatien, tot gemeene stichting opgestelt.

Author

Year of Publication

1720

Publisher

Product Number

11887

100,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11887 Lampe, Frederik Adolf Category: Tag:

(titelprent, 18) 477 p. Origineel Perkament, 8° (mooi exemplaar)