Het Geestelyk Bruylofts-Lied Christus den Koning, en Zyne Geliefde Bruyd Toe-gezongen, in den XLV. Psalm. Uyt oude Gewoontens en Zinne-beelden verklaart en toe-gepast. De tweeden Druk.

Author

Year of Publication

1718

Publisher

Product Number

11804

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11804 Ubink, Theorodus Category:

(titelprent, 38) 630 (42) p. Origineel Perkament, 8° (Plaatselijk vochtvlekkig.)