Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, Ofte de Practijcke des Heyligen Avondtmaels. Daer inne ons wert aengewesen den grooten Schat der gheestelijcker goederen, welcke uyt het rechte ghebruyck des H. Avontmaels te becommen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe Qualijcken sy bedacht zijn, die het ghebruyck des H. Avontmaels, ofte heel nae laten, ofte niet wel en betrachten. WAARBIJ: Een Getrouw Bericht, Hoemen sich in geval van sieckte, ende verlossinghe uyt de selve draghen moet. Den sevenden Druck, van nieuws na de nieuwe Oversettinghe des Bijbels verbetert.

Author

Year of Publication

1647

Publisher

Product Number

11574

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11574 Teellinck, Willem Category:

2 werken in 1 band, (8) 136, 32 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (Het papier aan de bovenzijde van het boekblok wat teer, titelpagina tweede werk is in kopie.)