Het Geestelick Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De Practijcke des H. Avontmaels, daer inne ons wert aengewesen den grooten schat der Geestelicker goederen, welcke uyt het rechte gebruyck des H. Avontmaels te bekomen is. Midtsgaders oock De groote schade welcke alle die gene lijden, ende hoe qualicken sy bedacht zijn, die ‘t gebruyck des H. Avontmaels, ofte heel na laten, of niet wel en betrachten. Den Elfden Druck, ende na de nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert.

Author

Year of Publication

1665

Publisher

Product Number

11188

160,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11188 Teellinck, Willem Category: Tags: ,

(titelprent, 12) 313 (8) p. Origineel Perkament met ribben, 12° (Plaatselijk vochtvlekken, wat los in de band en de eerste pagina’s los, mist pagina 203/204, 225/226 en 295-298.)