Het Gebedt des Verdrukten, ‘t Geen van Godts Geest der Kerke van Neederlant zal worden in den mont gelegt. Om met het zelve, Wanneer zy overstelpt zal zyn, haare klachte uittestorten voor het aangezichte des Heeren, onder inwachtinge van Eene Gunstige Verhooringe, in deszelfs Gewenschte Verlossinge, en heilzaame toebrenginge der Volkeren. Of eene Schriftmaatige Verklaaring van den CIIden Psalm. Waarin Deszelfs inhout naarder wort onderzocht, het oogwit, en beleit aangeweezen, de kracht der spreekwyzen ge-oopent, en voorts ten gebruike aangedrongen.

Author

Year of Publication

1749

Publisher

Product Number

10639

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10639 Witt, Cornelius de Category: Tags: ,

(56) 456 (20) p. Opnieuw gebonden Perkament, 4° (Onderste rand titelpagina verstevigd, hierdoor valt het jaartal van uitgave weg, plaatselijk vochtvlekken, pagina 329/330 in nette kopie op oud papier, mist 2 pagina’s voorwerk. Zeldzaam werk.)