Het eerste Deel der Paraphrasis, Dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. Uit de Latijnsche Tale overgheset in Nederduytsch, Door Ellert de Veer. Desen vierden Druck, verbetert ende vermeerdert met vier Dedicatien, op de vier Evangelisten, van Erasmus in ‘t Latijn beschrevenm Toe-ghe-eyghent aen Keyser Carolus de vijfde, Franciscus de eerste Coningh van Vranckrijck, Hendricus de achtste Coningh van Engelant, ende Ferdinandus, Opperste Veldtheer van Oostenrijck, Broeder van Keyser Carel. Met noch een besluyt op den Evangelist Johannes, al te samen nu eerst uyt Latijn in Duyts, om haer bysondere aenghenaemheydt, overgheset. WAARBIJ: Het tweede Deel der Paraphrasis…

Author

Year of Publication

1639

Publisher

Product Number

12219

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12219 Erasmus van Rotterdam, Desiderius Categories: , , , Tags: ,

2 delen in 1 band, (6) 276, 194 folia, Origineel Leer met ribben en sloten, Folio. H. 33,5 x B. 22,5 x D. 8 cm. Naast zijn beroemde uitgave van het Griekse Nieuwe Testament, gepubliceerd met een Latijnse vertaling in 1516, schreef Erasmus ook een korte verklaring in het Latijn van het hele Nieuwe Testament -met uitzondering van het boek Openbaring- tussen 1517 en 1524. Het werk werd met bijval ontvangen en een Engelse vertaling die in 1548 werd gemaakt, moest in alle parochiekerken naast de Bijbel worden geplaatst. Ons exemplaar is de vierde Nederlandse, uitgebreide, en verbeterde druk. De eerste Nederlandse druk verscheen in 1594. (De rug is opnieuw gebonden, enkele kleine beschadigingen en reparaties op de platten, wormgaatje aan het eind van het tweede deel in de witmarge.) Een goed exemplaar in een zeer fraaie 16e eeuwse stempelband met het portret van Erasmus op de titelpagina.

2 volumes in 1 binding, (6) 276, 194 folia, Contemporary Leather with two brass clasps, Folio. H. 33,5 x W. 22,5 x D. 8 cm. In addition to his famous edition of the Greek New Testament, published with a Latin translation in 1516, Erasmus also produced a paraphrase of the whole New Testament (except the Apocalypse) between 1517 and 1524. Written in his spontaneous and natural Latin style, the work was received with great acclaim, and an English translation made in 1548 was ordered to be placed in all parish churches next to the Bible. Our copy is the fourth Dutch, expanded, and improved edition. The first Dutch edition appeared in 1594. (The spine has been re-bound, some minor damage and repairs to the boards, wormhole at the end of the second volume in the white margin.) A good copy in a fine 16th century binding with the portrait of Erasmus on the title page.