Het Characater of de Byzondere Eigenschappen van een Geloovig Christen. Eerst uit het Engels in het Hoogduits, en nu uit het zelve in ‘t Hollands overgezet en op begeerte in het licht gegeven. WAARBIJ: De Zaligheid des Zondaars, in de Practicale Kennisse van de Grootheid zyner Zonden en Elenden, en in de Kennisse van Christus, als het eenige middel, om in kragt het Character te dragen van een Gelovig Christen. Tweede Druk. WAARBIJ: Genade als het Grootste Voorrecht voor alle Menschen. Als mede de aller betamelykste Pligten dewelke een iegelyk (Onbekeerde zoo wel als Bekeerde) raaken. Elk in zyn betrekkinge voorgesteld.

Author

,

Year of Publication

1771/1773/1774

Publisher

Product Number

11841

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11841 Bacon, Francisco | Almonde, Daniël van Category:

3 werken in 1 band, 63, (6) 80, (XII, 4) 122 p. Opnieuw gebonden half leer, 4°