Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismusm Formulieren en Gebeden der Gereformeerrde Kerken.

Author

Year of Publication

1774

Publisher

Product Number

12518

2.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12518 N.N. Categories: , Tags: ,

(IV) 532 (2), 99 p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 12° 18 x 11 x 4 cm. (De rug is vakkundig gerestaureerd met behoud van het grootste gedeelte van de originele rug. Nederlands kerkboek bestaande uit de Psalmen en Gezangen in de berijming van 1773 en de formulieren. Alle verzen van de psalmen en gezangen zijn op noten gesteld waarbij in de kanttekeningen de bijbehorende bijbelteksten zijn gedrukt. Donkerbruine band met subtiele goud-bestempeling op de rug en de platten en rijkelijk bewerkt zilverwerk, bestaande uit een dubbele sluiting en acht hoek-stukken. De sloten en hoek-stukken zijn vormgegeven in een bijpassend opengewerkt motief en beelden resp. op de bovenste klem Mozes, op de onderste klem Aäron, en op de aanzetstukken en de hoekstukken de vier evangelisten uit met de hen destijds toebedachte symbolen, resp. Lucas met een rund, Johannes met een adelaar, Mattheüs met een engel en Marcus met een leeuw. Het beslag is gemerkt met het meesterteken van Jan Hoep, werkzaam te Hoorn van 1796 tot en met 1811.)

(IV) 532 (2), 99 p. Contemporary gold-stamped Leather with 5 raised bands, richly decorated silver work, gilt-edged and gauffered text block, 12° 18 x 11 x 4 cm. (The spine is skillfully restored with preservation of most of the contemporary back-strip.) Dutch church book containing the Psalms and Hymns in the rhymed version of 1773 and the forms. All verses of the psalms and hymns are set to music and have the accompanying Bible texts printed as marginal comments. Dark brown leather binding subtly decorated with gilt and with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and eight corner-pieces. The silver fittings are shaped in a matching cut-out design and depicting resp. on the top clasp Moses, on the bottom clasp Aaron, on the hasps and corner-pieces the four evangelists with their accompanying symbols, resp. Luke with an ox, John with an eagle, Matthew with an angel and Mark with a lion. The fittings are marked with the mark of Jan Hoep, active from 1796 until 1811 at Hoorn.