Het Boeck der Psalmen. Wt der Hebreïsscher sprake in nederduytschen dichte, op de ghewoonlicke oude wijsen van singen, ouergeset. Mitsgaders de heylige schriftuerlicke lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, en(de) oock in nederlantschen dichte, na der Hebreïsscher en(de) Grieckscher waerheyt, Mit elck sijnen text van woirde te woirde daer tegen ouer, int duytsche gestelt. WITH: Het Boeck Der heylige schriftuerlijcke Lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente by een getogen, ende in Nederlandtschen dichte nae de Hebreissche ende Griecksche waerheyt trouwelijck overgeset: WITH: Catechismus, ofte Onderwijsinge inde Christelijcke Religie, welcke inden ghereformeerden Euangelischen Kercken en(de) Scholen der nederlanden gheleert en(de) gheoeffent wert. Mitsgaders de Christelijcke Ceremonien ende Gebeden. WITH: Den Siecken Troost. Twelck is een onderwijsinghe inden Geloove, en(de) den wech der salicheyt, om ghewillichlijck te steruen.

Author

Year of Publication

1591

Publisher

Product Number

12587

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12587 Marnix van St. Aldegonde, Philips van Categories: , , Tag:

Tweede druk van het uiterst zeldzame “Boeck der Psalmen” door Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde (1540-1598). (12) (178) (1), (5) (30) (1), (1) (54), (9) folia. 18th century Vellum, 8°

The second, much-revised, and extended edition of this rare and early Dutch Psalter by Philips of Marnix, Lord of Saint-Aldegonde, 1540-1598. The first edition of this work was published in 1580 at Antwerp only containing the rhymed Psalms of which the first verse was set to music. This second edition also contains Van Marnix’s Bible translation printed in the margins next to the rhymed Psalms. His translation was an entirely new one which he translated from the original Hebrew. Van Marnix was the first Dutch translator who wrote the name of God in full in his translation of the Bible, in the 18th verse of Psalm 83 he uses ‘Jehovah’ for the name of God in both the rhymed version and the Bible translation. However, although his new version of the Psalms was closer to the source and valued by many as better than the Psalms by Dathenus which were in use at that time, it was never introduced in the churches. Due to this the number of printed copies was not large and besides the Psalms, the work contains Van Marnix’s Hymns, the Heidelberg Catechism, and several other forms of which the Consolation of the Sick (Ziekentroost) has its title page. (Some pages are stained, mostly in the margins. The title page, the first seven pages of the prelim, and the last page of “Den Siecken Troost” are added as neat copies on old paper. Spine repaired, tightly bound.)

A firm and complete copy with the Ex-Librid from Dr. H.H. Kuyper.

Literature: Bruijn, J. de/Heijting, W. a.o. (1991). Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden, p. 180 / Bruin, C.C. de (1993). De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie, p. 209-215 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 769-770 / Scheurleer, D.F. (1912). Nederlandsche Liedboeken, p. 23