Hervey’s Mengelingen, of Verzameling van Kleene Geschriften, uitgegeven of nagelaten door door wylen Jakobus Hervey. Met ‘s Mans Karakter, Lof, en Gedagtenis, en een Aenhangsel van Opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven. Alles uit het Engelsch vertaeld, en in een voegelyke orde saemgebragt.

Author

Year of Publication

1764

Publisher

Product Number

11928

175,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11928 Hervey, James Category: Tag:

2 delen in 1 band, (8, LXXXIV) 358, (4) 266 174 p. Origineel Perkament, 8° Fraai exemplaar.