Hemelsche Zielen-Vanghst, Aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende Alle Syne Wercken der Godtgeleerdheydt. Twede druk. Vermeerderd met een gansch nieuw stuk. Nevens een wydlustig Register der voornaemste zaken. Vervolgh van de Theologische Wercken en het Tweede stuk van de Theologische Wercken van Johannes Visscherus. Behelsende Verscheide Tractaten, waar van de meeste nooyt te vooren zyn gedrukt, en nu na zyn dood eerst worden uitgegeven, welkers ordre aan de andere zijde van dit blad word aangewesen. Voorsien met een noodig Register.

Author

Year of Publication

1696/1697

Publisher

Product Number

12130

1.450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12130 Visscherus, Johannes Category: Tags: ,

(4, 28, portret) 818 (2), (18) 819-1279 (27), (14) 458 (14) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio. (Schutbladen deel 2 vernieuwd, hier en daar een extra pagina aanduiding in potlood boven aan de pagina.) Mooie set van de complete werken van Johannes Visscherus, 1618-1694 predikant in Zutpen en Amsterdam. Op het eerste schutblad een eigenaars stempel van: “Joch. Floor Jz., Bunnikseweg 3, DE BILT”