Hemelsche Zielen-Vanghst, aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende Alle Syne Wercken der Godtgeleerdheydt, Sommige te vooren uytgegeeven, meermaels herdrukt, alsnu verbetert, ende met eenige nieuwe, ‘t voornaemste gedeelte deses Boecks uytmakende, vermeerdert.

Author

Year of Publication

1681

Publisher

Product Number

25239

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25239 Visscheri, Johannis Category:

(30) 818 (2) p. Origineel Perkament met ribben, Folio. Het eerste stuk van Al de Werken van Joh. Visscherus.