Hemels Palm-Hof, ofte Groot Getyde-Boek. Beplant met Godtvrugtige Oeffeningen Van Kerckelycke Getyden, Litanien, Gebeden, ende Meditatien, &c. Meestendeel getrokken uyt de H. Schriftuur, en H.H. Oudvaders. Den laatsten Druk. WAARBIJ: Oeffeninge ende Gebeden, om te besoeken (door den geest) de seven Kerken tot Romen. Men leest dese besonderlyk op de Vrydagen, ende in den tydt van de veertig dagen Vastens.

Author

,

Year of Publication

17XX

Publisher

Product Number

10656

3.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10656 Nakatenus, Wilhelmus | N.N. Category: Tags: , , ,

2 werken in 1 band, (titelprent, 12) 592 (20), 12 (4) p. Origineel Leer met ribben, zilverbeslag en een ca. 0,8 meter lange ketting, goud-op-snede, 12° 16,5 x 11 x 4 cm. (Boekblok licht gebruind, het leer van de band is op het voor- en achterplat op een plek ingescheurd. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen B.K. en het onderste slot met H.K. Nederlands Kerkboek, bevat een katholiek getijdenboek geïllustreerd met een titelprent en 14 gravures, gevolgd door een tweede werk met enkele oefeningen en gebeden, beide werken hebben enkele gravures in de tekst. Gebonden in zwart segrijn voorzien met zilverbeslag bestaande uit twee sloten, acht hoeken, twee kettingklampen en een zilveren draagketting. Het zilverwerk is vormgegeven in een bijpassend opengewerkt motief van boog- en hartvormen.)

2 works in 1 binding, (frontispiece, 12) 592 (20), 12 (4) p. Contemporary Leather with 6 raised bands, silverwork, a ca. 0,8 meter long chain and a gilt-edged text block, 12° 16,5 x 11 x 4 cm. (Text block slightly browned, the leather of the binding is cracked at one place on both the front and back cover. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials B.K. and the bottom clasp with H.K. Dutch church book containing a catholic book of hours, illustrated with a frontispiece and 14 engravings, followed by a second work with several excersises and prayers, both works have some engravings within the text. Bound in black shagreen decorated with silver fittings consisting of two clasps, eight corner-pieces, two chain-holders and a silver carrying-chain. The silverwork is shaped in a matching cut-out design of arch and heart shapes.)