Heilige Bybel-Oeffening, of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toe-Eigening, Van de gantsche Wonder-geschiedenisse des Lydens en Stervens, der Opstanding en Hemelvaart van Jesus Christus, Volgens de Overeenstemming der Vier Evangelisten, Schriftmatig verhandelt, uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert, en tot Godtzaligheit ten nutte gemaakt, Tot Lof van den Gekruisten Jesus, en tot Bevordering des Wasdoms in zyne Genade en Liefde, in ‘t Hoogduitsch beschreven. In ‘t Nederduitsch vertaalt, en met nodige Bladwyzers voorzien, door Bernhardus Keppel. Tweede druk, Merkelyk verbetert, en van veele Druk-feilen gezuivert.

Author

Year of Publication

1744

Publisher

Product Number

11483

140,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11483 Ulrich, Johan Jacob Category: Tag:

(X) 757 (24) p. Origineel Perkament, 4° (Op het schutblad in handschrift: E. Duim, Hilversum 13-03-’26.)