Harmonia, Dat is, Een t’samen-stemminghe ghemaect uyt de Dry Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco, ende Luca, Met de VVtlegginge van Ian Calviin. Overgheset uyt den Latijnsche, by Gerardum Gallinaceum. Hier by zijn ghevoeght d’uytlegginghen op den Euangelist Iohannes. Item noch op de Handelinghen der Apostelen, overghesettet by Iohannem Florianum, Dienaer des Goddelijcken Woords. D’welck alles is van nieus ende met grooter neerstigheyd oversien ende verbetert.

Author

,

Year of Publication

1625

Publisher

Product Number

12400

875,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12400 Calvijn, Johannes | Jean Calvin Category: Tag:

(12) 426, (2) 224, (1) 157 p. Origineel Leer met ribben, stempels en sluitriempjes, Folio. Goed exemplaar van deze uitgave van de verklaring van Calvijn van de Evangeliën én de Handelingen der Apostelen in een mooie band. (Rug en schutbladen vernieuwd)