Groot volkomen Moolenboek of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende soorten van Moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort. Ten dienste der Oeffenaaren van deze kunst, en van alle liefhebbers der Bouw- enTekenkunst, geteekent door Leendert van Natrus, Moolemakers Baas van de Ed. Oost-Indische Compagnie, te Amsterdam, Jacob Polly, Moolemaker te Saardam, en Cornelis van Vuuren. En zeer naauwkeurig in het Kooper gebragt door Jan Punt. WAARBIJ: Deel twee: Groot volkomen moolenboek; of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende en verscheyde nieuwe, tot nu toe nooyt in het ligt gebragte, soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort; als meede de sluys op Halfwegen Haarlem en Amsterdam, met haare gronden en opstallen. Ten dienste der Oeffenaren van deze Kunst, en van alle Liefhebbers der Bouw- en Tekenkunst, geteekent door Leendert van Natrus, Moolemakers Baas van de Ed: Oost-Indische Compagnie; te Amsterdam, Cornelis van Vuuren en Jacob Polly, Moolemaaker te Saardam; en zeer naauwkeurig in het Kooper gebragt door Jan Punt.

Author

, ,

Year of Publication

1734/1736

Publisher

Product Number

12490

3.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12490 Natrus, Leendert van | Jacob Polly | Cornelis van Vuuren Categories: , Tags: ,

(4) 9, XXVII, (2) 8, 2, XXVII, Origineel Perkament, groot Folio. H. 52 X B. 33,5. Deel 1 en 2 compleet, met 54 uitvouwbare gravures met zeer gedetailleerde beschrijvingen in tekst en prent van molens. De afmetingen van de prenten varieren van 65 – 77 cm. Deel 1 behandelt enkele veel voorkomende molens, waarvan vandaag de dag nog voorbeelden te vinden zijn, zoals: – Een zeskante houtzager (het Jonge Schaap), aan de Zaanse schans. – Paltrok-molens, bijvoorbeeld de Gekroonde Poelenburg, ook aan de Zaanse schans. – Achtkante watermolens en wipmolens, bijvoorbeeld die in Kinderdijk. – Verfmolens, aan de Zaanse schans (de Kat) en Snuifmolens, zoals aan de Kralingse plas in Rotterdam (de Ster en de Lelie). – De Papiermolen (Westzaan) staat. – Oliemolens, zoals de Zoeker aan de Zaanse schans, of de Passiebloem in Zwolle. Deel twee behandelt de opbouw van een houten achtkante molen, inclusief hoe men hem met handkracht ter plekke in elkaar zet. Er worden nog enkele interessante molens geïllustreerd en er zijn wat meer experimentele ontwerpen tussen. Ook wordt de opbouw van een sluis uitvoerig behandeld. (Deel 1 rug bovenzijde beschadigd, beide banden geschaafd en smoezelig, zonder het derde deel: Architectura mechanica, door Pieter Linperch, moolenmaaker van Stokholm met 32 gravures.)

(4) 9, XXVII, (2) 8, 2, XXVII, Original Parchment, large Folio. H. 52 X W. 33.5. Volumes 1 and 2 are complete, with 54 fold-out engravings with very detailed descriptions in text and print of mills. The sizes of the prints vary from 65 – 77 cm. Volume 1 covers some common mills, examples of which can still be found today, such as: – A hexagonal wood sawmill (the Young Sheep), at the Zaanse schans. – Paltrok mills, for example, the Crowned Poelenburg, also on the Zaanse Schans. – Eight-sided watermills and seesaw mills, for example, those at Kinderdijk. – Paint mills, at the Zaanse schans (the Cat) and Snuff mills, such as at the Kralingse plas in Rotterdam (the Star and the Lily). – The Paper Mill (Westzaan) stands. – Oil mills, such as the Searcher at the Zaanse schans, or the Passiebloem in Zwolle. Part two covers the construction of a wooden octagonal mill, including how one assembles it with hand power on site. Some more interesting mills are illustrated and there are some more experimental designs among them. The construction of a sluice is also covered in detail. (Volume 1 spine top damaged, both volumes scuffed and soiled, without the third volume: Architectura Mechanica, by Pieter Linperch, mill maker of Stockholm with 32 engravings).