Godt in den Zondaar Verheerlykt, zoo in het vrymachtig Ontfermen, als Verharden, of de Gode verheerlykende Waarheid der Byzondere Genade, als den eenigen troost voor een Christen in Leeven ende in Sterven, uit de H. Schrift, in overeenstemminge met de Goddelyke Volmaaktheeden zakelyk bewezen, uit de Geestelyke Ondervindinge van Godtvruchtigen bevestigt, en teegen de denkbeeldige Algemeene Genade, en ingebeelde Gezonde Reeden verdeedigt, den Drie Eenigen Godt alleen tot Heerlykheid, alls uit fondamenteele Zaakelyke Grondstellingen afgeleid, en volgens de onwederleggelyke Gronden van Zekerheid van den Grooten Bernard Nieuwentyt, aangedrongen. Ter Wederlegginge van zeker Tractaat, genaamt De Evangelische Leere van de Algemeene Genade uit de H. Schrift, in overeenstemminge met de Gezonde Reeden, grondig beweezen. enz door Dr. Joachim Langen. S. Theol. Professor Ordin. in de Luthersche Academie te Halle.

Author

Year of Publication

1738

Publisher

Product Number

11909

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11909 Beerendrecht, Hendrik van Category: Tags: ,

(26) 333 p. Origineel half leer met ribben, 4° (Onderzijde rug gerestaureerd) Zeldzaam, en enig bekende werk, van Hendrik van Beerendrecht, 1715-1739. Over hem is niet veel meer bekend dan in de titel, de approbatie en de voorrede van dit werk vermeld staat. Goedkeuring is gegeven door de proffesoren van de Universiteit van Utrecht in 1738: Guil. van Irhoven, Hier. van Alphen, David Mill en Alb. Voget. De schrijver verdedigd de bijbelse leer van de bijzondere genade en haalt o.a. uitgebreid W. á Brakel en zijn Redelijke Godsdienst aan. (SGT B-117)