Gods genade verheerlijkt of Echt Verhaal van Geestelijke Bevindingen enz. Tot eer van God en stichting van den Evenmensch, uitgegeven naar Bentheimsche Kerke-Orde. Op nieuw uitgegeeven en met eene voorrede voorzien door Ds. A.P.A. du Cloux.

Author

Year of Publication

1855

Publisher

Product Number

25413

20,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25413 Pamans, Geesjen Category:

9-817 (16) p. Opnieuw gebonden half Leer, 8° (Titelpagina en eerste 9 pag. ontbreken. Het werk begint bij de voorrede van Geesje Pamans)