Geschiedenis van den Reiziger naer het Hemelsche Jerusalem: Vertoonende hoe hy, na veel zoekens, op den weg derwaerts geraekte, benevens de Gevaeren en Vertroostingen die hem op de Reize ontmoeteden. Waerin veele Gemoedsgevallen Verstandig en Godsvrugtig worden opgelost. En nu, naer den Zesden Druk, in het Nederduitsch vertaelt, en met kopere Plaeten versierd.

Author

Year of Publication

1746

Publisher

Product Number

12493

225,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12493 Patrick, Simon Category: Tag:

2 delen in 1 band, (titelprent met verklaaring, 16) 334, 304 (12) p. Half Leer, 8°. Compleet met de 11 gravures en titelprent.