Gereformeerde Schatkamer der Gebeden, Voorbiddingen, en Dankzeggingen. Of een zeer geschikte verzaameling der voortreffelykste gebeden, uitneemendste voorbiddingen, en allerheerlykste dankzeggingen, die noodzaakelyk zyn voor allerlei persoonen, op allerlei tyden, en tot allerlei zaaken. Vergaderd Uit de voornaamste Autheuren, door een Liefhebber der Gebeden, tot nut en opwekkinge der Gereformeerde Huizen en Persoonen. Naar de hedendaagsche Spelling Op nieuws verbeeterd, en in een vloeibaarer styl gebragt. Met Kopere Plaaten Versierd.

Author

Year of Publication

1790

Publisher

Product Number

10490

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10490 N.N. Category: Tag:

(titelprent, 2, XXIV) 474 (9) p. Half Leer, 12° (Latere band. Het eerste werk is geïllustreerd met een titelprent en 6 gravures.)