Geestelyck wyngaertje, beplant met veel stichtelijcke vruchten, tot laeffenis van een dorstende ziele, om de selve te verstercken, ende tot af-stant van zijne sonden te brengen. Desgelijcks te gebruycken: om in Sieckten en in perijckel des doots een aenleydinge te geven dit tijdelijck Leven te verlaten, ende sich bereet-willigh over te geven in de handen Godts: Met een heylige Christelijcke voor-bereydinge tot een Godt-zalige doodt […]. By een vergadert uyt de H. Schriftuer door J. W. V. A.

Author

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

12538

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12538 J.W.V.A. Categories: , Tag:

96 p. Opnieuw gebonden in nieuw Perkament, 12°.