Engelsch verhaal van de ontdekte Tovery Wederleid door Balthasar Bekker. WAARBIJ: Articulen tot fatisfactie van de Eerw. Classis van Amsterdam van Balthasar Bekker. WAARBIJ: Twee brieven van Balthasar Bekker aan Everhardus vander Hooght […]. WAARBIJ: Nodige bedenkingen op de nieuwe beweegingen, onlangs verwekt door den Circulairen Brief en andere middelen, tegen den auteur van ‘t boek De Betoverde Weereld. WAARBIJ: Kort beright van Balthasar Bekker […]. WAARBIJ: Drie Resolutien des Classis van Amsterdam […]. WAARBIJ: Kort en waarachtig verhaal van ‘t gebeurde tsederd den 31. Mey 1691 tot den 21. Aug. 1692 […]. WAARBIJ: Viervoudige Beantwoordinge van Beswaarnissen voorgesteld aan Balthasar Bekker […]. WAARBIJ: Balthasar Bekkers naakt verhaal van alle de Kerkelike Handelingen […]. WAARBIJ: Omstandig beright, van Balthasaer Bekker van sijne particuliere Onderhandelinge met Laurentius Homma […]. WAARBIJ: Ondersoek en antwoord van Balthasar Bekker op ‘t Request […]. WAARBIJ: Brief van B.Bekker aan de predikanten Joannes Aaltius tot Hoornaar ende Paulus Steenwinkel tot Schelluinen […]. WAARBIJ: Brief van Balthasar Bekker aan de Heeren Joost de Smeth, Willem Weyer, en Nikolaas vander Hagen […].

Author

Year of Publication

1689-1693

Publisher

Product Number

11662

2.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11662 Bekker, Balthasar Categories: , Tag:

(1, portret met verklaaringe) 28 (blanco), 9 (1), (4) 32, (2) 62 (1), 62, 80, 16, 8, (4) 30, (14) 74, 108 (2) 16, 12, (2) 80, 40, 78 (blanco), (4) 98, 22, 11, 24, 8 p. Origineel Perkament, 4°. (Band iets vlekkerig, met opschrift: Tractaten voor en tegen Bekker en een cijfer 1 op het voorplat. Stempels Openbare Leeszaal Sneek op titelpagina, oud handschrift en eigenaarsnaam in oud handschrift op eerste schutblad en titelpagina. Portret en “verklaaringe” buiten de collatie, waarschijnlijk later ingevoegd. De laatste twee werken met wormgaatjes in de linker zijmarge, niet in de tekst). Goed exemplaar van dit uiterst zeldzame convoluut met 13 verschillende werken van Balthasar Bekker welke alle gaan over zijn boek “De Betoverde Weereld”. Elk werk heeft een eigen titelpagina. Op het schutblad staat in oud handschrift: “Engelsch verhaal enz. benevens een complete verzameling van alle schriften van Bekker over zijn boek De Betooverde Wereld.” Deze titels verschenen tussen 1689 en 1693.

A fine copy of this extremely rare convolute with 13 different works by Balthasar Bekker, all about his book: “De Betoverde Weereld”. Each work has its title-page. On the first flyleaf in old manuscript: “Engelsch verhaal enz. benevens een complete verzameling van alle schriften van Bekker over zijn boek De Betooverde Wereld.” These titles were published between 1689 and 1693. Balthasar Bekker (20 March 1634 – 11 June 1698) was a Dutch minister and author of philosophical and theological works. Opposing superstition, he was a key figure in the end of the witchcraft persecutions in early modern Europe. His best-known work is De Betoverde Weereld (1691), or The World Bewitched (1695).