Eene Uitlegginge over het Boek der Openbaringe Johannes. Waar in den Text verklaart, en den t’Samenhang der verscheide Prophetien in dat Boek begrepen, naar hare ordere en betrekkinge op elkander, afgeleidt wordt: En waar in ook de Perioden en het vervolg der Tyden, volgens de Historie vastgestelt en toegepast worden, met betrekkinge op het begin en de verdere voortgang dier Prophetien welke reets vervult zyn, gelyk ook de andere die nog niet vervult zyn, zedelyk, en zoo verre het geoorlooft is, onderzogt worden. Mitsgaders eenige praktikale Aanmerkingen, en verscheide Uitweidingen, dienende tot Verklaringe, Verdediginge en Bevestiginge van veele gewigtige Heilige Waarheden. Voorgestelt in Verscheide Lessen. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt door J. Ross. Met een Voorreden van Cornelius à Velzen.

Author

Year of Publication

1745

Publisher

Product Number

11736

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11736 Durham, Jacobus Categories: , Tag:

2 delen, (34) 869,919 (25) p. Origineel half Leer , 4° (De ruggen zijn geplastificeerd. Fraaie boekblokken.)