Een Woord op zijn Tijd, of Twee en Veertig Predikatien, naar tijdsomstandigheden geschikt, en behelzende trouwhartige vermaningen en opwekkende besturingen, om zich onder Gods slaande hand te verootmoedigen en tot Hem in Christus te bekeeren. Bij gelegenheid van eene groote droogte, en sterfte onder beesten en menschen, gelijk ook in andere gevallen en ontmoetingen. Waarbij komt het zalig uiteinde der vromen en het rampzalig uiteinde der goddeloozen, vertoond in de historie van Lazarus en den rijken man. Met eene Voorrede van Cornelius van Velsen. Nieuwe Uitgave.

Author

Year of Publication

z.j.

Publisher

Product Number

25444

40,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25444 Smytegelt, Bernardus Category:

2 delen, (XXVIII) 630, (XLVIII) 623 p. Half Linnen, 4°. (nieuwe druk)