Een Silvere Poort-Clock Welckers geluyt machtich is om (door de genade Gods) in te winnen het alder-heylooste werelts-kint: ende om yemandt, die in sorgheloosheyt levende is, (soo der maer den minsten sparkel der ghenade in hem overgebleve(n) is) inder daet een ware Christen te doen worden: op dat hy ten eynde de eeuwige saligheyt verwerven mach. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu onde Neder-lantsche tale overgheset door een liefhebber der Waerheyt. I.S. (=Josua Sanderus).

Author

Year of Publication

1624

Publisher

Product Number

11198

875,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11198 Tymme, Thomas Category: Tag:

(12) 248 p. Opnieuw gebonden goud-bestempeld Leer, 12° (Achterin wat vochtvlekken in de marges, enkele woorden van de laatste pagina weggevallen en bijgeschreven met pen. Zeer zeldzaam werk van de Engelse gereformeerde theoloog Thomas Tymme, -1620. Een stichtelijk werk met een puriteinse inslag.)