Een Naauwkeurige Behandeling van het Zaligmaakende Geloov, Waar in, na een korte Verklaaring van het der Wonderen, tijd, en Historisch, De Oude en Nieuwe gevoelens over het zelve, zoo van Ketters als Regtzinnige getoetst zijnde, de valsheid en ongegrondheiv an veele ontdekt, de Natuur, Oorspronk, Onderwerp, Daaden, &c. Deszelfs, zaakelijk, zuiverlijk en Schriftmaatig verklaard, beweezen, tegen de Schijngegronde tegenwerpingen verdeedigd, de fijnste Vraagen beantwoord, en tot bevordering van de onvervalste Waarheid, en H. Godvrugt, in zeer klaare, verstaanbaare, en de zaak voldoende uitdrukkingen werden te zaamengesteld, en op de gemoederen toegepast.

Author

Year of Publication

1726

Publisher

Product Number

11849

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11849 Groenewoud, Lucas van Category:

(titelprent, 6) 522 (16) p. Origineel Perkament, 4° (Vernieuwde schutbladen, ontbreekt 1 pag. van de voorrede, vochtvlekkig.) Weinig voorkomend werk van Lucas van Groenewoud, gestorven in 1726. Hij was krkankenbezoeker in Leiden.