Een Geloovige, zyne Zaligheit uitwerkende door Godts geduurige Bewerkinge, in Armoede des Geestes, op des Heeren toezegginge van Algenoegzaame Genade, onder een heilige Roem in Swakheden zelfs, een naukeurig Toezien om niet te Vallen in zonden, ende een Uitzien na den Heere ende zyne sterkte. Vertoont in VII Predikatien, over Philipp. 2. v. 12 en 13. Zeph. 3. v. 12. 2 Cor. 12. v. 9. I. Cor. 10. v. 12 en Michae 7. v. 7. Tweede Druk, met twee Leerredenen vermeerdert. WAARBIJ: Een Geestelyk Mensch, strydende tegen zyn Vleesch, na den aart van het Evangelium, geheel anders als een Natuurlyk Mensch, volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, ende Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte. Vertoont in VII Predikatien, over Galat. 5. v. 17. Philipp. 1. v. 21. I Cor. 2 v. 14, 15. Joan. 7. v. 24. Hand. 24. v. 16 en Ephes. 1. v. 13.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 2227300949 VELZEN, CORNELIUS VAN Category:

REPRINT, 2 werken in 1 band, (12) 180, (22) 283 (1) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)