Een Christen Vallende en Opstaende: ofte Noodige en stichtelijcke Bedenckingen over het Gheestelijck Weder-invallen, ende de Heerschappye der Sonde, voor so veelse beyde noch vallen kunnen in de Wedergeborene. Mitsgaders Waerschouwinghen, Raedt ende Troost daer tegen. WAARBIJ: De Droevichtste Staet eens Christens. Bestaende in de Doodigheyt ofte Ongevoeligheydt sijns herten ontrent Geestelijcke dingen: Mitsgaders Triist eb Raedt daer teghen.

Author

Year of Publication

1662/1661

Publisher

Product Number

11827

650,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11827 Saldenus, Guiljelmus Category: Tag:

2 werken in 1 band, (36) 373 (2), (12) 308 (4) p. Origineel overslaand Perkament, 12° (beide werken zijn eerste drukken) Goed exemplaar