Dialogus, Ofte t’ Samen-spraeck, Van een Meester, en Discipel, Over de Gods-geleertheydt, Bestaende in scharpe Vragen en naeukeurige Antwoorden, listige tegenwerpingen en gaeuwe ontknoopingen. Uyt de voornaemste Schrijvers versamelt, en dusdanigh beschreven. Desen derden Druck, aen vele plaetsen vermeerdert en verbetert.

Author

Year of Publication

1670

Publisher

Product Number

25434

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25434 Lange, Petrus de Categories: ,

(20) 352 p. Opnieuw gebonden Perkament, 12°. Van de auteur is niets bekend, hij was geen predikant en geen boekhandelaar, dan dat hij een Amsterdammer was, en naast dit, (enige) theologische werk, een aantal geschiedeniswerken uitgegeven heeft waarvan de bekendste is: “het vervolg op De Nederlandsche Historie” door Johannes van den Sande, wat weer een voortzetting was van het werk van Everhard van Reyd.