Des Godsdienstige Christens Betragtingen in zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting. Derde Druk. WAARBIJ: Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gezangen, Slaande op de Verhandelingen Van de Geestelyke Godtsdienst der Christenen. Den Derden Druk. Vermeerdert met nog eenige Gezangen, over de Stoffen, verhandeld in de Bekommerde en Bevestigde Christen.

Author

Year of Publication

1737/1730

Publisher

Product Number

11102

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11102 Leeuwaarden, Nicolaas Simon van (N.S.V.L.) Category: Tag:

2 werken in 1 band, (48) 670 (2), (22) 260 (4) p. Origineel Perkament, 8° (Vochtvlek in de onderste hoek van het tweede werk.)